نشانی:تهران جردن خیابان ناهید غربی پلاک۵۶ طبقه ۷ واحد ۱۴